• Advisor

 • Chu, Hung-Kuo

 • Alumni Advisor

 • Lee, Ruen-Rone

 • PhD

 • Chang, Chia-Sheng

 • Master

 • OU YANG,FEI-HONG

 • Lin,Yu-Jui

 • Chang,Shi-Xiu

 • Yang,Sun-Da

 • Kang, Ming Hsi

 • Joseph, Tien

 • Hsiao, Kai-Wen

 • Chen,Yung-An

 • Chang,Hung-Jui

 • Fu, Ching-Hua

 • Chen,Kuan-Ting

 • Hong,Po-Wei

 • Lo,Chin-Chieh

 • Alumni

 • Yi Lo

 • Liao, WeiHsuan

 • April Wu

 • Eric Lin

 • Wong,Yu-shiang

 • Liou, Jenny

 • Yen-Ping Liao

 • Lee,Ya-hsuan

 • Tseng,Bo-huan

 • Kuo, Jessie

 • Chiu, Chun-Chia

 • Shung-Ying Lin

 • Yang Chen-Han

 • Juan, Wei-Ting

 • Fang,Yu-Jen

 • Kuo, Ming-Hsun

 • Tsai Hui-Chi

 • Lo, Yi-Hsiang

 • Su,Bo-Wei

 • Lin, Wen-sheng

 • Lin, You-En

 • Hsiao, Jen Chen